999

𝐓𝐞𝐥 : 020955111
𝗟𝗶𝗻𝗲@: https://lin.ee/cMqNZ4H
𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 : https://www.messenger.com/payspost
FB: https://www.facebook.com/payspost

เงื่อนไข โปร 999

หมายเหตุ
1. ต้องเป็นลูกค้าที่ทำธุรกิจขนส่งอยู่แล้วเท่านั้น
2. ห้ามขายลูกค้าบริษัทในเครือสบายสปีดทุกกรณี

***หมายเหตุเพิ่มเติม*****
สามารถเปิดยูเซอร์การใช้งานได้ทันที หลังปิดการขาย โดยแนบหลักฐานในการขอเปิดยูเซอร์ดังนี้
1. เอกสารใบจองสิทธิ์ที่มีลายเซ็นลูกค้าเรียบร้อย
2. ใบ Pay In ที่ลูกค้าโอนชำระค่าแฟรนไชส์
3. หน้าสัญญา หรือหน้าระบบที่ลูกค้าทำธุรกิจขนส่ง โดยชื่อและที่อยู่ต้องตรงกับที่สมัครเปิด
4. รูปถ่ายหน้าร้าน

เงื่อนไขการรับเงินโอนเข้า Wallet ของสาขา
1. เครดิตเติม 700 บช จะโอนทุกวันศุกร์ ของ สัปดาห์ถัดไป
2. เมื่อมียอดส่งพัสดุทุกขนส่งรวมกัน 300 ชิ้น/เดือน หลังจากสมัครรับเงินค่าแฟรนไชส์คืนทันที 999 บาท โดยคืนผ่านการเติมเครดิตเข้าระบบ
(ตัวอย่างที่ 1 ขายสาขาได้เดือนมิถุนายน แต่ยอดส่งในเดือนมิถุนายนถึง 300 ชิ้น โอนเงินคืนเข้า Wallet ของสาขาวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม
ตัวอย่างที่ 2 ขายสาขาได้เดือนมิถุนายน แต่ยอดเดือนมิถุนายนไม่ถึง 300 ชิ้น แต่ยอดเดือนกรกฎาคมถึง 300 ชิ้น โอนเงินคืนเข้า Wallet ของสาขาวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม)